Via E.Romagna, 22/24 – Zona Ind. Gello – 56025 PONTEDERA (PISA)
Tel. (+39) 0587 291193 – Fax (+39) 0587 290104
E-mail caroti@caroti.it